Hopp til hovedinnhold

Scintigrafi av hjernens blodgjennomstrømning

Nukleærmedisinsk undersøkelse av hjernens blodgjennomstrømning omtales gjerne som CBF-undersøkelse (CBF = cerebral blood flow) eller hjerne-SPECT (SPECT = single photon emission tomography).

Sist revidert:


Hva er en nukleærmedisinsk undersøkelse?

Scintigrafi av hjernens blodgjennomstrømning

Indikasjoner

Pasientforberedelser

Hvordan foregår undersøkelsen?

Er det noen risiko forbundet med undersøkelsen?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hjernens blodgjennomstrømning. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Tam M. SPECT Brain Imaging. Medscape Mar 10, 2015. emedicine.medscape.com 
  2. Kapucu OL, Nobili F, Varrone A, et al. EANM procedure guideline for brain perfusion SPECT using 99mTc-labelled radiopharmaceuticals, version 2. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2009 Dec. 36(12):2093-102. PMID: 19838703. PubMed 
  3. Farid K, Petras S, Ducasse V, et al. Brain perfusion SPECT imaging and acetazolamide challenge in vascular cognitive impairment. Nucl Med Commun. 2012 Jun. 33(6):571-80. PMID: 22495081. PubMed