Hopp til hovedinnhold

Scintigrafi av hjertet

Scintigrafi av hjertet er en ublodig isotopundersøkelse av hjertet. Undersøkelsen gjennomføres med bruk av datateknikk som gjør det mulig å lage snittbilder av hjertet (computertomografi).

Sist revidert:


jertet

Hva er scintigrafi?

Hva er myokardscintigrafi?

Indikasjoner

Undersøkelsen

Pasientforberedelser

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Myokardscintigrafi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Myhre ESP. Bruk av nukleærkardiologiske metoder. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 500-3. PubMed 
  2. Mieres JH, Redberg RF, Shaw LJ. Noninvasive cardiac imaging. Am Fam Physician 2007; 75: 1219-28. PubMed 
  3. Cardona R. Myocardial Perfusion SPECT. Medscape, last updated Feb 24, 2016. emedicine.medscape.com 
  4. Johns Hopkins Medicine. Myocardial perfusion scan, resting. Accessed July 4, 2014.
  5. Johns Hopkins Medicine. Myocardial perfusion scan, stress. Accessed July 4, 2014.
  6. Abidov A, Rozanski A, Hachamovitch R, et al. Prognostic significance of dyspnea in patients referred for cardiac stress testing. N Engl J Med 2005; 353: 1889-98. New England Journal of Medicine 
  7. Taillefer R, DePuey EG, Udelson JE, Beller GA, Latour Y, Reeves F. Comparative diagnostic accuracy of Tl-201 and Tc-99m sestamibi SPECT imaging (perfusion and ECG-gated SPECT) in detecting coronary artery disease in women. J Am Coll Cardiol 1997; 29: 69-77. PubMed 
  8. Amanullah AM, Berman DS, Hachamovitch R, Kiat H, Kang X, Friedman JD. Identification of severe or extensive coronary artery disease in women by adenosine technetium-99m sestamibi SPECT. Am J Cardiol 1997; 80: 132-7. PubMed 
  9. Santana-Boado C, Candell-Riera J, Castell-Conesa J, Aguade-Bruix S, Garcia-Burillo A, Canela T, et al. Diagnostic accuracy of technetium-99m-MIBI myocardial SPECT in women and men. J Nucl Med 1998; 39: 751-5. PubMed 
  10. Heston TF. Myocardial Ischemia - Nuclear Medicine and Risk Stratification. Apr 25, 2015. emedicine.medscape.com