Hopp til hovedinnhold

Scintigrafi av skjoldkjertelen

Scintigrafi av skjoldkjertelen er en undersøkelse der kroppen tilføres små mengder av radioaktivt merket jod. Stoffet konsentreres opp i skjoldkjertelen, tyreoidea, og kan brukes til å undersøke kjertelen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/undersokelser/scintigrafi-av-skjoldkjertelen/ 

Skjoldkjertelen

Hva er scintigrafi av skjoldkjertelen?

Indikasjoner

Hvordan foregår undersøkelsen?

Pasientforberedelser

Oppfølging av unormale funn

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Scintigrafi av thyreoidea. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Jensen LT, Gerlach Øgar C. Skintigrafi af thyroidea. Lægehåndbogen, sist oppdatert 06.11.2018.