Hopp til hovedinnhold

Beintetthetsmålinger

Beintetthet er et mål på graden av beinskjørhet. Beintetthetsmåling måler tettheten av beinmineraler i skjelettet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/beinskjorhet-osteoporose/beintetthetsmalinger/ 

Hva er beintetthet?

Hvordan foregår beintetthetsmålinger?

Hva er unormale beintetthetsverdier?

Når gjør man beintetthetsmålinger?

Pasientforberedelser

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Beintetthetsmålinger. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Abrahamsen B, Brixen KT. Osteodensitometri. Ugeskr Læger 2004; 166: 578-82. PubMed 
  2. Statens legemiddelverk. Terapianbefaling: Behandling av osteoporose. Oslo. Publikasjon 2001:05
  3. The WHO study group on osteoporosis. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. Geneva: WHO, 1994.
  4. Marshall D, Johnell O, Wedel H. Meta-analysis of how well measures of bone mineral density predict occurrence of osteoporotic fractures. BMJ 1996;312: 1254-9. British Medical Journal