Hopp til hovedinnhold

Hjertekateterisering

Hjertekateterisering kan bety to ulike undersøkelser. Enten er det en kateterisering av hjertets hulrom, eller så er det en kateterisering av hjertets koronararterier.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/undersokelser/hjertekateterisering/ 

Hjertet

Hva er hjertekateterisering?

Normale funn

Indikasjoner

Undersøkelsen

Hjertekateterisering

Andre registreringer som kan gjøres

Prosedyren

Pasientforberedelser

Før undersøkelsen

Oppfølging etter undersøkelsen

Komplikasjoner

Hvilke funn kan man gjøre?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Koronar angiografi og hjertekateterisering. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Johns Hopkins Medicine. Angioplasty and stent placement for the heart. Accessed July 10, 2019.
  2. Cutlip D. Percutaneous coronary intervention of specific coronary lesions. UpToDate, last updated Sep 10, 2018. UpToDate