Hopp til hovedinnhold

Inngrep utført med hjelp av røntgen

Røntgenleger utfører et stort antall behandlinger som ledd i sine undersøkelser. Det betegnes intervensjonsradiologi. Ofte dreier det seg om å vide ut en trang eller lukket blodåre, gallegang, urinleder.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/undersokelser/inngrep-ved-rontgen/ 

Hva er intervensjonsradiologi?

Angioplastikk

Terapeutisk embolisering

Arterielle kateter i behandlingen av kreft og blodpropp

Blodårestenter og filtre

Perkutan nålebiopsi

Perkutan drenasje av byller og andre væskeansamlinger

Drenasje av urinveiene

Drenasje av galleveiene

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Intervensjonsradiologi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Johns Hopkins Medicine. Interventional radiology. Accessed July 3, 2014.
  2. ESUR (European Society of Urogenital Radiology) Guidelines on Contrast Agents, 10th version (2018). Nettsiden besøkt 06.06.18. www.esur-cm.org 
  3. Kandarpa Handbook of Interventional Radiology, Edition: 6. Author(s): KRISHNA KANDARPA, Robert Lewandowski, Lindsay Machan, Parag Patel. ISBN/ISSN:9781975146269. Publication Date: May 31, 2023