Hopp til hovedinnhold

Koronar angiografi

Koronar angiografi er røntgenundersøkelse av koronararteriene. Et kateter (tynt plastrør) føres fra et innstikk i en pulsåre inn i hovedstammen til koronararteriene, hvorfra det sprøytes inn kontrast og tas bilder.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/undersokelser/koronar-angiografi/ 

Hjertet og blodsirkulasjonen

Hva er koronar angiografi?

Når gjøres koronar angiografi?

Undersøkelsen

Prosedyren

Pasientforberedelser

Før undersøkelsen

Oppfølging etter undersøkelsen

Er det noen risiko med undersøkelsen?

Hvilke funn kan man gjøre?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Koronar angiografi og hjertekateterisering. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Johns Hopkins Medicine. Angioplasty and stent placement for the heart. Accessed July 10, 2019.
  2. Cutlip D. Percutaneous coronary intervention of specific coronary lesions. UpToDate, last updated Sep 10, 2018. UpToDate