Hopp til hovedinnhold

Mammografi

Mammografi er en røntgenundersøkelse som framstiller brystvevet slik at forandringer som kan være uttrykk for brystkreft, lar seg avbilde.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/undersokelser/mammografi-detaljert/ 

Brystene

Hva er mammografi?

Når gjøres mammografi?

Pasientforberedelser

Undersøkelsen

Hvilke funn kan man gjøre?

Oppfølging av unormalt funn

Animasjoner

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Mammografi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet 2016: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikik, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. 2.1 Mammografiscreening. Sist faglig oppdatert: 17. januar 2019. www.helsebiblioteket.no 
 2. Ursin G. Mammografisk tetthet som indikator for brystkreftrisiko. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3373-6. PubMed 
 3. Helsedirektoratet 2016: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikik, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. 4.2.4 Klinisk mammografi. Nettside besøkt 12.04.17. www.helsebiblioteket.no 
 4. Welch HG, Prorok PC, O'Malley AJ, Kramer BS. Breast-Cancer Tumor Size, Overdiagnosis, and Mammography Screening Effectiveness. N Engl J Med 2016; 375: 1343-47. pmid:27732805 PubMed 
 5. Pashayan N, Antoniou AC, Ivanus U, et al. Personalized early detection and prevention of breast cancer: ENVISION consensus statement. Nat Rev Clin Oncol 17, 687–705 (2020). https://doi.org/10.1038/s41571-020-0388-9
 6. Jørgensen KJ, Gøtzsche PC, Kalager M, Zahl PH. Breast Cancer Screening in Denmark: A Cohort Study of Tumor Size and Overdiagnosis. Ann Intern Med 2017; 166: 313-23. pmid:28114661 PubMed 
 7. Gøtzsche PC, Jørgensen KJ. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD001877. Cochrane (DOI) 
 8. Bakken K, Alsaker E, Eggen AE, Lund E. Østrogenbehandling og brystkreft. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125: 282-5. pmid:15702147 PubMed 
 9. Sechopoulos I, Suryanarayanan S, Vedantham S, D'Orsi CJ, Karellas A. Radiation dose to organs and tissues from mammography: Monte Carlo and phantom study. Radiology 2008;246(2):434-43. PubMed 
 10. Hofvind S, Geller BM, Skelly J, Vacek PM. Sensitivity and specificity of mammographic screening as practised in Vermont and Norway. Br J Radiol 2012; 85: e1226-32. pmid:22993383 PubMed 
 11. Efficacy of screening mammography. A meta-analysis. JAMA 1995; 273: 149-54. Journal of the American Medical Association 
 12. Hofvind S, Skaane P, Elmore JG, Sebuødegård S, Roth Hoff S, Lee CI: Mammographic Performance in a Population-based Screening Program: Before, during, and after the Transition from Screen-Film to Full-Field Digital Mammography. Radiology Jan 1. 2014.
 13. Friedewald SM, Rafferty EA, Rose SL, et al. Breast cancer screening using tomosynthesis in combination with digital mammography. JAMA 2014;311(24):2499-2507. . doi:10.1001/jama.2014.6095 DOI 
 14. The Canadian Partnership Against Cancer: The Tomosynthesis Mammography Imaging Screening Trial (TMIST). Last updated March 10, 2017. www.canadiancancertrials.ca 
 15. Nyström L, Andersson I, Bjurstam N, et al. Long-term effects of mammography screening: updated overview of the Swedish randomised trials. Lancet 2002; 359: 909-19. PubMed 
 16. Gotzsche P, Olsen O. Is screening for breast cancer with mammography justifiable. Lancet 2000; 355:129-34. PubMed