Hopp til hovedinnhold

Myelografi/ radikulografi

Myelografi er en røntgenundersøkelse av hulrommet (spinalkanalen) rundt ryggmargen og nerverøttene i ryggsøylen. I nedre del av spinalkanalen finnes bare nerverøtter og undersøkelse her kalles derfor ofte for radikulografi. Undersøkelsen er stort sett erstattet av CT eller MR.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/undersokelser/myelografi-radikulografi/ 

Rygg, ryggmarg og spinalvæske

Hva er myelografi?

Når gjøres myelografi?

Pasientforberedelser

Undersøkelsen

Hvilke funn kan man gjøre?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Myelografi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Johns Hopkins Medicine. Myelogram. Accessed July 10, 2019.
  2. Robinson J, Kothari MJ. Clinical features and diagnosis of cervical radiculopathy. UpToDate, last updated Jul 11, 2018. UpToDate