Hopp til hovedinnhold

Røntgen av ledd med kontrast

Artrografi er en røntgenundersøkelse av et ledd i kroppen etter innsprøyting av kontrastvæske i leddet. Undersøkelsen gir bilder av det indre av leddet. Undersøkelsen er stort sett erstattet av MR.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/undersokelser/rontgen-av-ledd-med-kontrast/ 

Hva er artrografi?

Når gjøres artrografi?

Undersøkelsen

Pasientforberedelser

Hva kan man finne?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Artrografi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Johns Hopkins Medicine. Arthrography. Accessed July 10, 2019.