Hopp til hovedinnhold

Røntgen oversikt bukhulen

Røntgen oversikt av bukhulen tas uten bruk av kontrast. Undersøkelsen anvendes som et diagnostisk hjelpemiddel ved akutte sykdommer i bukhulen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/undersokelser/rontgen-oversikt-bukhulen/ 

Bukhulen

Hva er røntgen oversikt bukhulen?

Indikasjoner

Undersøkelsen

Hvilke funn kan gjøres?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Røntgen oversikt abdomen . Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.