Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Graviditet og røntgenstråling

Røntgenbilder i svangerskapet bør unngås, men regnes som svært lite skadelig for embryo og foster.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/undersokelser/rontgenstraling-under-graviditet/ 

Stråledoser

Typer av stråleskader

Stråledoser ved forskjellige undersøkelser

Konsekvenser

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Prenatal stråleeksposisjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. CDC. Centers for DIsease Control and Prevention. Radiation and Pregnancy: A Fact Sheet for Clinicians. Last reviewed April 4, 2018. emergency.cdc.gov 
  2. Wiliams PM, Fletcher S. Health effects of prenatal radiation exposure. Am Fam Physician 2010; 82: 488-93. American Family Physician 
  3. StrålevernInfo 15, 17. november 2005, Statens strålevern.
  4. Chen MM, Coakley FV, Kaimal A et. al.. Guidelines for computed tomography and magnetic resonance imaging use during pregnancy and lactation. Obstet Gynecol 2008; 112: 333-40. PubMed 
  5. Friberg EG, Widmark A, Olerud HM, et. al., Veileder om medisinskbruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning. Veileder til forskrift omstrålevern og bruk av stråling. Veileder nr. 5 Østerås: Statens strålevern, 2005, oppdatert versjon desember 2008
  6. Bentur Y, Horlatsch N, Koren G. Exposure to ionizing radiation during pregnancy: perception of teratogenic risk and outcome. Teratology 1991; 43: 109-12. PubMed