Hopp til hovedinnhold

Urografi, røntgen av nyrer og urinveier

Ved røntgenundersøkelse av nyrer, nyrebekken, urinledere og urinblære brukes kontrastvæske for å få gode bilder. På fagspråket betegnes undersøkelsen som urografi. Bildene gir informasjon om både utseende og funksjon til nyrene og urinveiene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/undersokelser/urografi-rontgen-av-nyrer-og-urinveier/ 

Nyrer og urinveier

Hva er røntgen av nyrer og urinveier?

Indikasjoner

Pasientforberedelser

Undersøkelsen

Forsiktighetsregler

Hvilke funn kan gjøres?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Urografi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Johns Hopkins Medicine. Intravenous pyelogram. Accessed July 10, 2019.
  2. O'Neill WC. Radiologic assessment of renal disease. UpToDate, last updated Feb 07, 2018. UpToDate