Hopp til hovedinnhold

Ekkokardiografi

Ekkokardiografi er ultralydundersøkelse av hjertet. Undersøkelsen gir informasjon om hjertets struktur og funksjon. Det vil si hjertets posisjon, størrelse, bevegelighet av klaffer og hjertekammervegger, og hvor raskt blodet strømmer gjennom ulike deler av hjertet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/undersokelser/ekkokardiografi/ 

Hva er ekkokardiografi?

Hva er ultralyd?

Apparatur

Hjertet

Indikasjoner

Undersøkelsen

To-dimensjonal sektorscanning

Doppler ekkokardiografi

Hvordan foregår undersøkelsen?

Pasientforberedelser

Hva kan man finne?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ekkokardiografi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Arruda-Olson AM. Overview of stress echocardiography. UpToDate, last updated Dec 03, 2021. UpToDate 
  2. Mor-Avi V, Lang RM. Three-dimensional echocardiography. UpToDate, last updated Sep 17, 2020. UpToDate 
  3. Kjærgaard J, et al. Ekkokardiografi. Lægehåndbogen, sist oppdatert 01.03.2022.
  4. Mieres JH, Redberg RF, Shaw LJ. Noninvasive cardiac imaging. Am Fam Physician 2007; 75: 1219-28. American Family Physician 
  5. Steeds RP. Echocardiography: frontier imaging in cardiology. Br J Radiol. 2011;84 Spec No 3(Spec Iss 3):S237-S245. PMID: 22723531 PubMed 
  6. Khan HA, Wineinger NE, Uddin PQ, et al. Can hospital rounds with pocket ultrasound by cardiologists reduce standard echocardiography?. Am J Med. 2014 Jul;127(7):669.e1-7.
  7. NICE guideline. Heart valve disease presenting in adults: investigation and management. Published 17 November 2021. www.nice.org.uk 
  8. Lindekleiv H, Løchen M-L, Mthiesen EB, et al. Echocardiographic screening of the general population and long-term survival. JAMA Intern Med 2013. doi:10.1001/jamainternmed.2013.8412 DOI