Hopp til hovedinnhold

Stressekkokardiografi

Stressekkokardiografi er en ekkokardiografisk undersøkelse som utføres for å finne ut om det foreligger nedsatt blodforsyning til hjertemuskelen (myokard).

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/undersokelser/stressekkokardiografi/ 

Hva er ekkokardiografi?

Hva er stressekkokardiografi?

Når gjøres stressekkokardiografi?

Hvordan foregår stressekkokardiografi?

Forberedelser

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Stressekkokardiografi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Støylen A, Bjørnstad K. Stressekkokardiografi. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 342-5. PubMed 
 2. Kjærgaard J, Kjeldsen HC, Gøtzsche O, Lühr Hansen B. Stressekkokardiografi. Lægehåndbogen, sist oppdatert 13.05.2016.
 3. Windecker S, Kolh P, Alfonso F, et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)Developed with the special contribution of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI).. Eur Heart J 2014;35: 2541-619. PubMed 
 4. Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J 2012;33: 2451-96. PubMed 
 5. Mathias W, Arruda A, Santos FC, Arruda AL, Mattos E, Osório A et al. Safety of dobutamine-atropine stress echocardiography: a prospective experience of 4033 consecutive studies. J Am Soc Echocardiogr 1999; 12: 785 - 91. PubMed 
 6. Fathi R, Cain P, Nakatani S, Yu HCM, Marwick TH. Effect of tissue Doppler on the accuracy of novice and expert interpreters of dobutamine echocardiography. Am J Cardiol 2001; 88: 400 - 5. PubMed 
 7. Fragasso G, Lu C, Dabrowski P, et al. Comparison of stress/rest myocardial perfusion tomography, dipyridamole and dobutamine stress echocardiography for the detection of coronary disease in hypertensive patients with chest pain and positive exercise test. J Am Coll Cardiol. Aug 1999;34(2):441-447. PubMed 
 8. Geleijnse ML, Elhendy A. Can stress echocardiography compete with perfusion scintigraphy in the detection of coronary artery disease and cardiac risk assessment? Eur J Echocardiography 2000; 1: 12 - 21. PubMed 
 9. Hoffmann R, Marwick TH, Poldermans D, Lethen H, Ciani R, van der Meer P et al. Refinements in stress echocardiographic techniques improve inter-institutional agreement in interpretation of dobutamine stress echocardiograms. Eur Heart J 2002; 23: 821 - 9. European Heart Journal 
 10. Marwick TH, Case C, Sawada S, Rimmerman C, Brenneman P, Kovacs R et al. Prediction of mortality using dobutamine echocardiography. J Am Coll Cardiol 2001; 37: 754 - 60. PubMed 
 11. Arruda-Olson AM, Juracan EM, Mahoney DW, McCully RB, Roger VL, Pellikka PA. Prognostic value of exercise echocardiography in 5,798 patients: is there a gender difference? J Am Coll Cardiol 2002; 39: 625 - 31. PubMed 
 12. Kamalesh M, Matorin R, Sawada S. Prognostic value of a negative stress echocardiographic study in diabetic patients. Am Heart J 2002; 143: 163 - 8. PubMed 
 13. Boersma E, Poldermans D, Bax JJ, Steyerberg EW, Thomson IR, Banga JD et al. Predictors of cardiac events after major vascular surgery. Role of clinical characteristics, dobutamine echocardiography, and b-blocker therapy. JAMA 2001; 285: 1865 - 73. Journal of the American Medical Association