Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Ultralyd i svangerskapet

Ultralyd er en rutineundersøkelse i svangerskapet og gjennomføres i svangerskapsuke 11-14 og 18-20.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/undersokelser/ultralyd-i-svangerskapet/ 

Hva er ultralyd?

Når gjøres ultralyd i svangerskapet?

Undersøkelsen

Pasientforberedelser

Normale funn

Unormale funn

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ultralyd i svangerskapet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Torloni MR, Vedmedovska N, Merialdi M et al. Safety of ultrasonography in pregnancy: WHO systematic review of the literature and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 33: 599-608. pmid:19291813 PubMed 
  2. Kaelin Agten A, Xia J, Servante JA, Thornton JG, Jones NW. Routine ultrasound for fetal assessment before 24 weeks' gestation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 8. Art. No.: CD014698. DOI: 10.1002/14651858.CD014698. Accessed 10 September 2021. The Cochrane Library 
  3. Bricker L, Medley N, Pratt JJ. Routine ultrasound in late pregnancy (after 24 weeks' gestation). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD001451. DOI: 10.1002/14651858.CD001451.pub4. The Cochrane Library 
  4. Alfirevic Z, Stampalija T, Dowswell T. Fetal and umbilical Doppler ultrasound in high-risk pregnancies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017; Issue 6. Art. No.: CD007529. DOI: 10.1002/14651858.CD007529.pub4 DOI 
  5. Alfirevic Z, Stampalija T, Medley N. Fetal and umbilical Doppler ultrasound in normal pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD001450. DOI: 10.1002/14651858.CD001450.pub4. DOI 
  6. Reinar LM, Smedslund G, Fretheim A, Hofmann B, Thürmer H. Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet. Oslo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2008. ISBN (elektronisk): 978-82-8121-203-9 www.fhi.no