Hopp til hovedinnhold

Intervensjonsradiologi

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Johns Hopkins Medicine. Interventional radiology. Accessed July 3, 2014.
  2. ESUR (European Society of Urogenital Radiology) Guidelines on Contrast Agents, 10th version (2018). Nettsiden besøkt 06.06.18. www.esur-cm.org  
  • Asbjørn Ødegård, overlege, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Liv Nesje, radiograf, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim