Hopp til hovedinnhold

Intervensjonsradiologi

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Kandarpa Handbook of Interventional Radiology, Edition: 6. 3
  1. Johns Hopkins Medicine. Interventional radiology. Accessed July 3, 2014.
  2. ESUR (European Society of Urogenital Radiology) Guidelines on Contrast Agents, 10th version (2018). Nettsiden besøkt 06.06.18. www.esur-cm.org  
  3. Kandarpa Handbook of Interventional Radiology, Edition: 6. Author(s): KRISHNA KANDARPA, Robert Lewandowski, Lindsay Machan, Parag Patel. ISBN/ISSN:9781975146269. Publication Date: May 31, 2023
  • Asbjørn Ødegård, overlege, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim
  • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Liv Nesje, radiograf, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim