Hopp til hovedinnhold

Koronar angiografi og hjertekateterisering

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Johns Hopkins Medicine. Angioplasty and stent placement for the heart. Accessed July 10, 2019.
  2. Cutlip D. Percutaneous coronary intervention of specific coronary lesions. UpToDate, last updated Sep 10, 2018. UpToDate  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Rune Wiseth, førsteamanuensis, dr. med ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, og overlege ved hjertemedisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim