Hopp til hovedinnhold

Røntgen oversikt abdomen

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Armstrong P, Wastie ML. Diagnostic imaging. Oxford: Blackwell Science, 1998.
  • Fischbach F. A manual of laboratory & diagnostic tests. Philadelphia: Lippincott, 2000.
  • Asbjørn Ødegård, overlege, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Liv Nesje, radiograf, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim