Hopp til hovedinnhold

Røntgen ventrikkel og duodenum

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Johns Hopkins Medicine. Upper gastrointestinal series. Accessed July 4, 2014.
  • Asbjørn Ødegård, overlege, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Liv Nesje, radiograf, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital, Trondheim