Hopp til hovedinnhold

Røntgen urografi

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Johns Hopkins Medicine. Intravenous pyelogram. Accessed July 10, 2019.
  2. O'Neill WC. Radiologic assessment of renal disease. UpToDate, last updated Feb 07, 2018. UpToDate  
  • Asbjørn Ødegård, overlege, røntgenavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim