Hopp til hovedinnhold

Ultralyd av kvinnelige kjønnsorganer

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Johns Hopkins Medicine. Pelvic ultrasound. Accessed July 7, 2014.
  • Kjell Å. Salvesen, professor dr. med., klinikksjef ved Kvinneklinikken, St Olavs hospital

Tidligere fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim