Hopp til hovedinnhold

Ultralyd i svangerskapet

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Torloni MR, Vedmedovska N, Merialdi M et al. Safety of ultrasonography in pregnancy: WHO systematic review of the literature and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 33: 599-608. pmid:19291813 PubMed  
  2. Kaelin Agten A, Xia J, Servante JA, Thornton JG, Jones NW. Routine ultrasound for fetal assessment before 24 weeks' gestation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 8. Art. No.: CD014698. DOI: 10.1002/14651858.CD014698. Accessed 10 September 2021. The Cochrane Library  
  3. Bricker L, Medley N, Pratt JJ. Routine ultrasound in late pregnancy (after 24 weeks' gestation). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD001451. DOI: 10.1002/14651858.CD001451.pub4. The Cochrane Library  
  4. Alfirevic Z, Stampalija T, Dowswell T. Fetal and umbilical Doppler ultrasound in high-risk pregnancies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017; Issue 6. Art. No.: CD007529. DOI: 10.1002/14651858.CD007529.pub4 DOI  
  5. Alfirevic Z, Stampalija T, Medley N. Fetal and umbilical Doppler ultrasound in normal pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD001450. DOI: 10.1002/14651858.CD001450.pub4. DOI  
  6. Reinar LM, Smedslund G, Fretheim A, Hofmann B, Thürmer H. Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet. Oslo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2008. ISBN (elektronisk): 978-82-8121-203-9 www.fhi.no  
  • Kjell Å. Salvesen, professor dr. med. og klinikksjef, Kvinneklinikken St. Olavs hospital

Tidligere fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim