Hopp til hovedinnhold

NEWS2

Sist oppdatert: Sist revidert:


  1. Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. Updated report of a working party. London: RCP, 2017 www.rcplondon.ac.uk  
  2. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige råd. Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand. Sist faglig oppdatert 30.april 2020. www.helsedirektoratet.no  
  3. Silcock DJ, Corfield AR, Gowens PA, Rooney KD. Validation of the National Early Warning Score in the prehospital setting. Resuscitation 2015; 89: 31-5. pmid:25583148 PubMed