Hopp til hovedinnhold

Legemiddelkalkulator for førerkort

Sist revidert:


  1. Helsedirektoratet (2020). Førerkort – veileder til helsekrav nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 07. april 2021, lest 27. jan 2022.
  2. Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften). FOR-2004-01-19-298. Siden besøkt 27.01.2022. lovdata.no  
  3. Helsedirektoratet (2021). Ekvipotens av opioiddoser [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 19. oktober 2021, lest 27. jan 2022). www.helsedirektoratet.no