Hopp til hovedinnhold

GBS - oppfølging av demens

Sist revidert:


  • CG Gottfries, G Bråne, G Steen. Adv Gerontol Geriatr 1982;1:311-30
  • Oversatt og bearbeidet til norsk av overlege dr. med. Harald A. Nygaard (HA Nygaard, G Bråne. Tidsskr Nor Lægeforen 1987;107:546-7.)