Hopp til hovedinnhold

Beregning av KMI og iso-KMI

Sist oppdatert: Sist revidert:


  • KMI-beregningene for barn bygger på KMI-kurvene laget på bakgrunn av vekststudien fra Bergen i 2007 2. Se KMI-kurvene til  jenter og hhv. gutter, 2-19 år  
  • Iso-KMI definisjonene  er hentet fra: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1736) og Cole et al, BMJ 2007
  • Nye internasjonale grenser for alvorlig fedme 3, også anbefalt for norske forhold i 2017 1
  • Høyere normalområde for KMI for personer over 70-års alder, anbefales også i "Kosthåndboken" fra H-dir. 4
  1. Júlíusson PB, Hjelmesæth J, Bjerknes R, Roelants M. Nye kurver for kroppsmasseindeks blant barn og unge. Tidsskr Nor Legeforen 2017. doi:10.4045/tidsskr.17.0570 DOI  
  2. Júliusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Vekstkurver for norske barn. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 281-6. tidsskriftet.no  
  3. Cole TJ, Lobstein T. Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity. Pediatr Obes 2012; 7: 284-94. pmid:22715120 PubMed  
  4. Winter JE, MacInnis RJ, Nowson CA. The Influence of Age the BMI and All-Cause Mortality Association: A Meta-Analysis. J Nutr Health Aging 2017; 21: 1254-1258. pmid:29188887 PubMed