Hopp til hovedinnhold

Vurdering av dehydrering

Sist oppdatert: Sist revidert:


  1. Klingenberg C, Størdal K, Qadori MR, Kaasa EV. Akutt gastroenteritt og dehydrering. Akuttveileder i pediatri. Sist faglig oppdatert 01.01.2021. www.helsebiblioteket.no  
  2. NICE Clinical guideline (CG) 174. Intravenous fluid therapy in adults in hospital. Last updated: 05 May 2017. www.nice.org.uk