Hopp til hovedinnhold

Tvungen somatisk helsehjelp

Sist oppdatert: Sist revidert:


  1. Helsedirektoratet. Pasient- og brukerrettighetsloven. Kapittel 4A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. Oslo: Helsedirektoratet; sist faglig oppdatert 01.01.2018 www.helsedirektoratet.no  
  2. Sessums LL, Zembrzuska H, Jackson JL. Does this patient have medical decision-making capacity. JAMA 2011; 306: 420-7. doi:10.1001/jama.2011.1023 DOI