Hopp til hovedinnhold

ESAS symptomskjema

Sist oppdatert: Sist revidert:


  1. Oslo Universitetssykehus. Fagprosedyrer - voksne. ESAS - Edmonton Symptom Assessment System. Siden lest 15.08.2023. ehandboken.ous-hf.no  
  2. Watanabe SM, Nekolaichuk C, Beaumont C, Johnson L, Myers J, Strasser F. A multicenter study comparing two numerical versions of the Edmonton Symptom Assessment System in palliative care patients. J Pain Symptom Manage. 2011 Feb;41(2):456-68 PubMed  
  3. Bruera E, Kuehn N, Miller MJ, Selmser P, Macmillan K. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care. 1991 Summer;7(2):6-9 PubMed  
  4. Kaasa S, Haugen DF. Palliativ medisin (Leder). Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126: 294. tidsskriftet.no