Hopp til hovedinnhold

Smerteskjema

Sist revidert:


  1. Fredheim OM, Borchgrevink PC, Landmark T et al. Et nytt skjema for kartlegging av smerter. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128(18): 2082-4. pmid:18846126 PubMed