Hopp til hovedinnhold

Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS)

Sist revidert:


  1. ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging. Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 08.12.2021.
  2. Kessler, R.C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., Hiripi, E., Howes, M.J., Jin, R., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T.B., Walters, E.E. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). Psychological Medicine, 35(2), 245-256. PMID: 15841682 PubMed