Hopp til hovedinnhold

Følesansen, sensoriske nerveimpulser

Sanseorganene gir hjernen informasjon om tilstanden i kroppen og hva som skjer rundt oss. Både sansene, temperatur, berøring og trykk, og smerte er viktige kilder til informasjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/kroppen-var/funksjoner/folesans/ 

Sansene

Berøring og trykk

Temperatur

Smerte

Ledning av sensorisk informasjon til hjernebarken

De viktigste sykdommene

Vil du vite mer?