Hopp til hovedinnhold

Smerte

Smerte kan deles inn i tre hovedtyper: Nociceptiv, nevropatisk og nociplastisk smerte. I denne artikkelen kan du lese mer om de ulike smertetypene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/kroppen-var/funksjoner/smerte/ 

Nociceptiv smerte

Nevropatisk smerte

Nociplastisk smerte

Idiopatisk smerte

Psykogen smerte

Akutt smerte

Kronisk smerte

Viscerale smerter

Referert smerte

Vil du vite mer?