Hopp til hovedinnhold

Nervesmerter etter helvetesild

Etter gjennomgått helvetesild vil rundt én av fem personer oppleve vedvarende smerter i det samme hudområdet. Smertene er i mange tilfeller så intense at de krever behandling.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/smablarete-utslett/helvetesild-nervesmerter-etter/ 

Hva er postherpetisk nevralgi?

Risikofaktorer

Symptomene

Behandling

Forebygging

Prognosen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Postherpetisk nevralgi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. McElveen WA. Postherpetic neuralgia. Medscape, last updated Mar 06, 2018. emedicine.medscape.com 
 2. Saguil A, Kane S, Mercado M, Lauters R. Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia: Prevention and Management. Am Fam Physician. 2017 Nov 15;96(10):656-663. PMID: 29431387. PubMed 
 3. Johnson RW, Rice AS. Clinical practice. Postherpetic neuralgia. N Engl J Med. 2014 Oct 16;371(16):1526-33. doi: 10.1056/NEJMcp1403062 DOI 
 4. Forbes HJ, Thomas SL, Smeeth L, et al. A systematic review and meta-analysis of risk factors for postherpetic neuralgia. Pain. 2016;157(1):30-54. PMID: 26218719 PubMed 
 5. Yawn BP, Gilden D. The global epidemiology of herpes zoster. Neurology. 2013 Sep 3;81(10):928-30. PMID: 23999562 PubMed 
 6. O'Connor KM, Paauw DS. Herpes zoster. Med Clin North Am. 2013;97(4):503–522, ix. PMID: 23809711. PubMed 
 7. Dworkin RH, Gnann JW Jr, Oaklander AL, et al. Diagnosis and assessment of pain associated with herpes zoster and postherpetic neuralgia. J Pain 2008; 9:S37. PubMed 
 8. Pickering G, Leplege A. Herpes zoster pain, postherpetic neuralgia, and quality of life in the elderly. Pain Pract. 2011 Jul-Aug;11(4):397-402. Epub 2010 Dec 29. PMID: 21199312. PubMed 
 9. Navez ML, Monella C, Bösl I, Sommer D, Delorme C. 5% Lidocaine Medicated Plaster for the Treatment of Postherpetic Neuralgia: A Review of the Clinical Safety and Tolerability. Pain Ther. 2015 Jun;4(1):1-15. pmid: 25896574. PubMed 
 10. Slapø GD, Schjøtt J. Medikamentell behandling av nevropatisk smerte. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 971-3. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 11. Liu X, Wei L, Zeng Q, et al. The Treatment of Topical Drugs for Postherpetic Neuralgia: A Network Meta-Analysis. Pain Physician 2020; 23: 541-51. PMID: 33185370 PubMed 
 12. Mou J, Paillard F, Turnbull B, et al. Qutenza (Capsaicin) 8% patch onset and duration of response and effects of multiple treatments in neuropathic pain patients. Clin J Pain 2013 Jun 11. PMID: 23765045. PubMed 
 13. Moore RA, Wiffen PJ, Derry S, Toelle T, Rice AS. Gabapentin for chronic neuropathic pain and fibromyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014; 4: CD007938. doi:10.1002/14651858.CD007938.pub3 DOI 
 14. Sang CN, Sathyanarayana R, Sweeney M. Gastroretentive gabapentin (G-GR) formulation reduces intensity of pain associated with postherpetic neuralgia (PHN). Clin J Pain 2012, Jul 13. pmid:22801243. PubMed 
 15. Fan H, Yu W, Zhang Q, et al. Efficacy and safety of gabapentin 1800 mg treatment for post-herpetic neuralgia: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Pharm Ther. 2014;39(4):334-42. doi: 10.1111/jcpt.12167 DOI 
 16. Freynhagen R, Strojek K, Griesing T, Whalen E, Balkenohl M. Efficacy of pregabalin in neuropathic pain evaluated in a 12-week, randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled trial of flexible- and fixed-dose regimens. Pain 2005; 115: 254-63. PubMed 
 17. Wiffen PJ, Derry S, Moore RA, et al. Antiepileptic drugs for neuropathic pain and fibromyalgia - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2013 ;11:CD010567. doi: 10.1002/14651858.CD010567.pub2 DOI 
 18. Zin CS, Nissen LM, Smith MT, et al. An update on the pharmacological management of post-herpetic neuralgia and painful diabetic neuropathy. CNS Drugs 2008; 22: 417-42. PubMed 
 19. McNicol ED, Midbari A, Eisenberg E. Opioids for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2013; 8: CD006146. doi: 10.1002/14651858.CD006146.pub2 DOI 
 20. Apalla Z, Sotiriou E, Lallas A, et al. Botulinum toxin A in postherpetic neuralgia: A parallel, randomized, double-blind, single-dose, placebo-controlled trial. Clin J Pain 2013. pmid:23370074 PubMed 
 21. Wu CY, Lin HC, Chen SF, et al. Efficacy of Pulsed Radiofrequency in Herpetic Neuralgia: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Clin J Pain. 2020 Nov;36(11):887-895. PMID: 32701526 PubMed 
 22. Kotani N, Kushikata T, Hashimoto H, et al. . Intrathecal methylprednisolone for intractable postherpetic neuralgia.. N Engl J Med 2000; 343: 1514-9. PubMed 
 23. Chen N, Li Q, Yang J, et al. Antiviral treatment for preventing postherpetic neuralgia. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2:CD006866. PMID: 24500927 PubMed 
 24. Gagliardi AMZ, Andriolo BNG, Torloni MR, et al. Vaccines for preventing herpes zoster in older adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 11. The Cochrane Library 
 25. Johnson RW, Bouhassira D, Kassianos G, Leplège A, Schmader KE, Weinke T. The impact of herpes zoster and post-herpetic neuralgia on quality-of-life. BMC Med. 2010 Jun 21;8:37. doi: 10.1186/1741-7015-8-37. PMID: 20565946 PubMed 
 26. Massengill JS, Kittredge JL. Practical considerations in the pharmacological treatment of postherpetic neuralgia for the primary care provider. J Pain Res. 2014;7:125–132. PMID: 24648752. PubMed