Hopp til hovedinnhold

Hjernesvinn

Hjernesvinn medfører tap av hjerneceller og nervetråder. Det kan være et generelt svinn, eller det kan være lokalisert. Generelt svinn kan føre til mental svekkelse og forstyrrelser av aktiviteter som styres av vår vilje.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/ulike-sykdommer/hjernesvinn/ 

Hva er hjernesvinn?

Underliggende sykdommer

Symptomer

Diagnosen

Prognosen

Vil du vite mer?