Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Ørevoks

Ørevoks dannes hos alle og er helt naturlig og ufarlig. Tette øreganger på grunn av ørevoks er en vanlig tilstand. En studie fant at 60 prosent av eldre på sykehjem hadde tette øreganger på grunn av ørevoks.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/ytre-ore-og-oregang/orevoks/ 

Hva er ørevoks?

Symptomer

Disponerende faktorer

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ørevoks. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Michaudet C, Malaty J. Cerumen Impaction: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2018;98(8):525-529. PMID: 30277727 PubMed 
  2. Schwartz SR, Magit AE, Rosenfeld RM, et al. Clinical practice guideline (update): earwax (cerumen impaction). Otolaryngol Head Neck Surg. 2017;156(1 suppl):S1–S29.
  3. Coppin R, Wicke D, Little P. Managing earwax in primary care: efficacy of self-treatment using a bulb syringe. Br J Gen Pract 2008; 58: 44-9. PubMed 
  4. Clegg AJ, Loveman E, Gospodarevskaya E, et al. The safety and effectiveness of different methods of earvax removal: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2010; 28: 1-192. PubMed 
  5. Coppin R, Wicke D, Little P. Randomized trial of bulb syringes for ear-wax: Impact on health service utilization. Ann Fam Med 2011; 9: 110-4. PubMed 
  6. Urkin J, Bar-David Y, Holdstein Y. Cleaning earwax impaction: clinical tips for the primary care clinician. Clin Pediatr (Phila). 2015;54(14):1311–1314.
  7. Aaron K, Cooper TE, Warner L, Burton MJ. Ear drops for the removal of ear wax. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD012171. DOI: 10.1002/14651858.CD012171.pub2. DOI 
  8. Browning G. Ear wax. Clin Evid 2005; 14: 650-8. Clinical Evidence 
  9. Saloranta K, Westermarck T. Prevention of cerumen impaction by treatment of ear canal skin. A pilot randomized controlled study. Clin Otolaryngol 2005; 30: 112-114. PubMed 
  10. Grossan M. Safe, effective techniques for cerumen removal. Geriatrics 2000; 55: 83-6. PubMed