Hopp til hovedinnhold

Inokulasjonssmitte, "blodsmitte"

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Lingaas E. Smittemåter og smittespredning. Sist oppdatert 17.11.2021. www.infeksjonskontroll.no  
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk

Tidligere fagmedarbeidere

  • Carl Fredrik Borchgrevink-Lund, Hygienesykepleier, Enhet for smittevern, Sykehuset Telemark