Hopp til hovedinnhold

Smittemåter - oversikt

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Carl Fredrik Borchgrevink-Lund, Hygienesykepleier, Enhet for smittevern, Sykehuset Telemark
  1. Lingaas E. Smittemåter og smittespredning. Sist oppdatert 17.11.2021. www.infeksjonskontroll.no  
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk