Hopp til hovedinnhold

Snusbruk

Mulige helsekonsekvenser av røykfri tobakk, særlig kreftutvikling i munnhulen, har lenge vært et diskusjonstema. Forskningen om bruk av snus viser at kunnskapsgrunnlaget om helseeffektene ved bruk av snus er økende, men fortsatt mangler sikre konklusjoner på en del områder.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/snusbruk/ 

Hva er snus?

Hvor hyppig er snusbruk?

Kreftfremkallende stoffer i røykfri tobakk

Avhengighet

Helseeffekter av snus

Økt kreftrisiko

Snus i svangerskapet

Hjerte- og karsykdommer

Snus og røykevaner

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Snusbruk. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Folkehelseinstituttet. Helserisiko ved snusbruk. versjon 2. Folkehelseinstituttet Rapport 2019. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. legehandboka.no 
 2. IARC. Smokeless tobacco. IARC Monographs 2018. monographs.iarc.who.int 
 3. Roosaar A, Johansson ALV, Sandborgh-Englund G, Nyrén O, Axéll T. A long-term follow-up study on the natural course of snus-induced lesions among Swedish snus users. Int J Cancer 2006; 119: 392-7. PubMed 
 4. Luo J, Ye W, Zendehdel K, et al. Oral use of Swedish moist snuff (snus) and risk for cancer of the mouth, lung, and pancreas in male construction workers: a retrospective cohort study. Lancet 2007; 369: 2015-20. PubMed 
 5. Boffetta P, Straif K. Use of smokeless tobacco and risk of myocardial infarction and stroke: systematic review with meta-analysis. BMJ 2009; 339: b3060.EU-vurdering av snus.
 6. Carlsson S, Andersson T, Araghi M, et al.. Smokeless tobacco (snus) is associated with an increased risk of type 2 diabetes: results from five pooled cohorts. J Intern Med 2017; Epub ahead of print: Feb 6. pmid:28164394 PubMed 
 7. Wikström AK, Cnattingius S, Galanti MR, et al. Effect of Swedish snuff (snus) on preterm birth. BJOG 2010; 117: 1005-10. PubMed 
 8. Wikström AK, Cnattingius S, Stephansson O. Maternal use of Sweedish snuff (snus) and risk of stillbirth. Epidemiology 2010; 21: 772-8. PubMed 
 9. Gunnerbeck A, Wikström AK, Bonamy AKE, et al. Relationship of maternal snuff use and cigarette smoking with neonatal apnea. Pediatrics 2011; 128: 503-9. Pediatrics 
 10. Gunnerbeck A, Edstedt Bonamy A-K, Wikström A-K, et al. Maternal snuff use and smoking and the risk of oral cleft malformations - a population-based cohort. PlosOne 2014; 9: e84715. doi:10.1371/journal.pone.0084715 DOI 
 11. Løchen M-L, Henrichsen SH, Grimsrud TK, et al. Snus under svangerskap er ikke ufarlig. Tidsskr Nor Legeforen 2012.
 12. Coleman T, Chamberlain C, Cooper S, Leonardi-Bee J. Efficacy and safety of nicotine replacement therapy for smoking cessation in pregnancy: systematic review and meta-analysis. Addiction 2011; 106: 52-61. pmid:PMID: 21054620 PubMed 
 13. Post A, Gilljam H, Rosendal I, Bremberg S, Galanti MR. Symptoms of nicotine dependence in a cohort of sweedish youths: a comparison between smokers, smokeless tobacco users and dual tobacco users. Addiction 2010; 105: 740-6. PubMed 
 14. Ebbert JO, Elrashidi MY, Stead LF. Interventions for smokeless tobacco use cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD004306. DOI: 10.1002/14651858.CD004306.pub5. The Cochrane Library 
 15. Ebbert JO, Fagerström K. Pharmacological interventions for the treatment of smokeless tobacco use. CNS Drugs 2012; 26: 1-10. pmid:22136150 PubMed 
 16. Dale LC, Ebbert JO, Glover ED, et al. Bupropion SR for the treatment of smokeless tobacco use. Drug Alcohol Depend 2007; 90: 56-63. pmid:17353101 PubMed