Hopp til hovedinnhold

Spastisitet

Spastisitet er en tilstand med unormalt høy spenning i skjelettmuskulatur. Musklene blir stramme og harde, og det blir umulig å utføre jevne, fine og nøyaktige bevegelser.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/diverse/spastisitet/ 

Hva er spastisitet?

Årsaker

Symptomer

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Spastisitet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Ertzgaard P, Nene A, Kiekens C, Burns AS. A review and evaluation of patient-reported outcome measures for spasticity in persons with spinal cord damage: Recommendations from the Ability Network - an international initiative. J Spinal Cord Med. 2020 Nov;43(6):813-823. Epub 2019 Feb 13. PMID: 30758270. PubMed 
  2. Kheder A, Nair KP. Spasticity: pathophysiology, evaluation and management. Pract Neurol 2012;12: 289-98. PubMed 
  3. Stein C, Fritsch CG, Robinson C, Sbruzzi G, Plentz RD. Effects of Electrical Stimulation in Spastic Muscles After Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Stroke 2015;46(8):2197-205. pmid:26173724 PubMed 
  4. Hansen HJ. Intratekal baclofen ved spasticitet. Ugeskr Læger 2003; 165: 1753. PubMed 
  5. Brashear A, Gordon MF, Elovic et al. Intramuscular injection of botulinum toxin for the treatment of wrist and fingerspasticity after a stroke. N Engl J Med 2002;347:395-400. New England Journal of Medicine