Hopp til hovedinnhold

Hverdagsmestring

Publisert:
Sist revidert av:


 

  1. Meld. St. 15 (2017–2018). Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre. Kap. 7.1. www.regjeringen.no  
  2. Tuntland H, Nes NE, Hverdagsrehabilitering: Gyldendal, 2014.
  3. Jokstad K, Landmark BT, Hauge S, et al. Eldres erfaringer med hverdagsrehabilitering - Mestring og muligheter − krav og støtte i et dynamisk samspill. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016; 2: 212-221. doi:10.18261/issn.2387-5984-2016-03-07 DOI  
  4. Rana kommune. Helse, sosial og omsorg. Omsorgstjenester. Hverdagsrehabilitering www.rana.kommune.no  
  5. Hartviksen TA, Sjølie BM, Hverdagsrehabilitering. Kvalitetsforbedring i norske kommuner: Cappelen Damm Akademisk, 2017.
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk as