Hopp til hovedinnhold

Vurderingsbesøk i hjemmetjeneste

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Funksjonsvurdering av sykehjemspasienter, av Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus
  • Relevant lovverk 
    • Helse- og omsorgstjenesteloven - hol
    • Pasient- og brukerrettighetsloven - pbrl
    • Helsepersonelloven - hpl
  • Sykepleieteori, diverse lærebøker og erfaringsbasert sykepleie

 

 

  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk as