Hopp til hovedinnhold

Mineraler og sporstoffer

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Folkehelse, ernæring og fysisk aktivitet. Helsedirektoratet. Sist oppdatert april 2019. www.helsedirektoratet.no  
 2. Blomhoff R. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer: Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet, 2011. www.helsedirektoratet.no  
 3. Matvaretabellen. Siden besøkt 30.09.2020. www.matvaretabellen.no  
 4. Dahl L, Johansson L, Julshamn K, Meltzer HM. The iodine content of Norwegian foods and diets. Public Health Nutr 2004; 7: 569-76. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 5. Dahl L, Bjørkkjær T. Graff I E, et. al . Fisk – ikke bare omega-3. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 309-11. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 6. A Jaworska . Legemidler i praksis; Jodprofylakse ved strålingsulykker. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 127-28. tidsskriftet.no  
 7. Takaya J, Higashino H, Kobayashi Y. Intracellular magnesium and insulin resistance . Magnes Res 2004; 17: 126-36. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 8. Bohl CH, Volpe SL. . Magnesium and exercise. Crit Rev Food Sci Nutr 2002; 42: 553-63. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 9. Chubanov V, Gudermann T, Schlingmann KP. Essential role for TRPM6 in epithelial magnesium transport and body magnesium homeostasis . Pflugers Arch 2005; 451: 228-34. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 10. Guerrero-Romero F, Rodriguez-Moron M. Hypomagnesemia is linked to low serum HDL-cholesterol irrespective of serum glucose values. J Diabetes Complications 2000; 14: 272-6. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 11. Fine JS. Iron poisoning. Curr Probl Pediatr 2000; 30: 71. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL