Hopp til hovedinnhold

Fettløselige vitaminer (A-D-E-K)

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Løvik A, Melbostad KS, Møllen KS, Pedersen JI . Ernæring og helse. : Yrkeslitteratur as, med støtte fra Norsk faglitterært forfatterfond, 1998.
 2. Folkehelse, ernæring og fysisk aktivitet. Helsedirektoratet, 2016. www.helsedirektoratet.no  
 3. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Helsedirektoratet, 2014. www.helsedirektoratet.no  
 4. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer - Metodologi og vitenskapelig kunnskpsgrunnlag : Nasjonalt råd for ernæring, 2011. www.helsedirektoratet.no  
 5. Mosekilde L, Nielsen LR, Larsen ER, Moosgaard B, Heickendorff L. Vitamin D-mangel. Definition og prævalens i Danmark. Ugeskr Læger 2005; 167: 29-34. ugeskriftet.searchimprove.com  
 6. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med 2007; 357: 266-81. www.nejm.org  
 7. Drevon CA. Henriksen HB. Sanderud M. Gundersen TE. Blomhoff R. Biologiske effekter av vitamin K og forekomst i norsk kosthold. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1650-4. tidsskriftet.no  
 8. Lips P. Vitamin D deficiency and secondary hyperparathyroidism in the elderly: consequences for bone loss and fractures and therapeutic implica- tions. Endocrine Reviews 2001; 22: 477-501. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 9. RELIS informerer. Effekt av høye doser E-vitamin. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2007; 9: . www.farmatid.no  
 10. Vitamin E: Norsk legemiddelhåndbok, . www.legemiddelhandboka.no  
 11. Vitamin E. Natural Medicines Comprehensive Database 2007; : . www.naturaldatabase.com/  
 12. Hathcock JN, Azzi A et al. Vitamins E and C are safe across a broad range of intakes. Am J Clin Nutr 2005; 81: 736-45.
 13. Ushiroyama T, Ikeda A, Ueki M. Effect of continuous combined therapy with vitamin K(2) and vitamin D(3) on bone mineral density and coagulofibrinolysis function in postmenopausal women . Maturitas 2002; 41: 211-21.
 14. Vermeer C, Shearer MJ, Zittermann A et al . Beyond deficiency: potential benefits of increased intakes of vitamin K for bone and vascular health. Eur J Clin Nutr 2004; : 1-11.
 15. Felleskatalogen.no www.felleskatalogen.no  
 • Anita Baadstø, sykepleier, radaksjonsmedarbeider i NEL