Hopp til hovedinnhold

Vitaminer, vannløselige

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Løvik A, Melbostad KS, Møllen KS, Pedersen JI. Ernæring og helse. : Yrkeslitteratur as, med støtte fra Norsk Faglitterært Forfatterfond, 1998.
  2. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Helsedirektoratet, 2014. www.helsedirektoratet.no  
  3. Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD000980. DOI: 10.1002/14651858.CD000980.pub4mode=startsearch&Query1=Vitamin%2520C%2520for%2520preventing%2520and%2520treating%2520the%2520common%2520cold&zones1=article-title&opt1=AND&Query2=&zones2=article-title&opt2=AND&Query3=&zones3=author&opt3=AND&Query4=&zones4=abstract&opt4=AND&Query5=&zones5=keywords&products=all&unitstatus=none&FromYear=&ToYear=&x=22&y=13/url The Cochrane Library  
  4. Vitamin C: Prevention of Chronic Diseases and Optimal Doses. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2010; : . www.farmatid.no  
  5. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer - Metodologi og vitenskaplig kunnskapsgrunnlag. Nasjonalt råd for ernæring. 2011 www.helsedirektoratet.no  
  • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL