Hopp til hovedinnhold

Diabetes type 2 - oppfølging

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Birkeland KI, Claudi T, Hansteen V, Hanssen KF, Hjermann I, Jenssen T, Jervell J, Os I. Forebygging av hjerte- og karsykdom ved type 2-diabetes. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2554-9 Tidsskrift for Den norske legeforening  
  2. Birkeland KI, Claudi T, Hansteen V, Hanssen KF, Hjermann I, Jenssen T, Jervell J, Os I. Forebygging av hjerte- og karsykdom ved type 2-diabetes. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2554-9 Tidsskrift for Den norske legeforening  
  3. Stene LC, Midthjell K, Jenum AK, et al. Hvor mange har diabetes mellitus i Norge?. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1511-4 Tidsskrift for Den norske legeforening  
  4. Manson JE, Rimm EB, Stampfer MJ, Colditz GA, Willett WC, Krolewski AS et al. Physical activity and incidence of non-insulin-dependent diabetes mellitus in women. Lancet 1991; 338: 774 - 8 PubMed  
  5. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al. Management of hyperglycemia in Type 2 Diabetes: A patient-centered approach. Diabetes Care 2012; 35: 1364-79. doi: 10.2337/dc12-0413 DOI  
  6. Ruospo M, Saglimbene VM, Palmer SC, et al. Glucose targets for preventing diabetic kidney disease and its progression. Cochrane Database Syst Rev 2017 Jun 8; 6: CD010137. doi:10.1002/14651858.CD010137.pub2 DOI  
  7. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Sist oppdatert 12.09.2018. helsedirektoratet.no  
  • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL