Hopp til hovedinnhold

Antibiotikaresistens

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Davies J, Davies D. Origins and evolution of antibiotic resistance. Microbiol Mol Biol Rev. 2010 Sep;74(3):417-33. PMID: 20805405. PubMed  
  2. Munita JM, Arias CA. Mechanisms of Antibiotic Resistance. Microbiol Spectr. 2016 Apr;4(2):10.1128/microbiolspec.VMBF-0016-2015. PMID: 27227291. PubMed  
  3. Nordeng H, Spigset O. Legemidler og bruken av dem. : Gyldendal akademisk, 2007
  • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonemedarbeider i NEL