Hopp til hovedinnhold

KOLS, oppfølging

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Calverley PMA, Walker P. Chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 2003; 362: 1053-61. PubMed
  2. Sutherland ER, Cherniack RM. Management of chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2004; 350: 2689-97. NEJM
  3. Barnes PJ. Chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2000; 343: 269-280. NEJM
  4. Whittemore AS, Perlin SA, DiCiccio Y. Chronic obstructive pulmonary disease in lifelong nonsmokers: results from NHANES: Am J Public Health 1995; 85: 702-6.
  5. Fletcher C, Peto R. The natural history of chronic airflow obstruction. Br Med J 1977; 1: 1645-8. PubMed
  6. Chapman KR, Mannino DM, Soriano JB et al. Epidemiology and costs of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2006; 27: 188-207. PubMed
  7. Aaberge IS. Pneumokokkvaksine til eldre. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 45-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  8. Poole PJ, Chacko E, Wood-Baker RWB, Cates CJ. Influenza vaccine for patients with chronic obstructive pulmonary disease (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2000. Oxford: Update Software The Cochrane Library  
  9. Bergsaker M, Hungnes O, Iversen B. Influensavaksinering – hvorfor, for hvem og med hvilken vaksine?. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2814-7 Tidsskrift for Den norske legeforening  
  • Anita Baadstø, sykepleier, redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell, Norsk Helseinformatikk