Hopp til hovedinnhold

Intramuskulær injeksjon

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Sentrale kilder er Folkehelseinstituttet, den svenske Vårdhandboken , diverse tidsskrift og kunnskap gjennom praksis
 1. Bjånes T K. Lokale bivirkninger ved parenteral administrasjon av legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 472-4 PubMed  
 2. Bivirkninger
 3. Malkin B. Are techniques used for intramuscular injection based on research evidence. Nursing Times.net 2008;
 4. Bjånes T K. Lokale bivirkninger ved parenteral administrasjon av legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 472-4. PubMed  
 5. Rodger MA, King L. Drawing up and administering intramuscular injections: a review of the literature. J Adv Nurs 2000; 31: 574-82 PubMed  
 6. Lindskog B. red. . Universitetsforlagets store norske medisinske ordbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1998.
 7. Workman B. Safe injection techniques. Nursing Standard 1999
 8. Bivirkninger[url]http://www.relis.no/
 9. Holm S G. Administrering av intramuskulære injeksjoner
 • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL